Danique van den Boomen

Dag allemaal, ik ben Danique van den Boomen, 22 jaar jong en ik ben architectuurfotograaf. Door mijn interesse in lijnen, patronen en symmetrie benader ik mijn onderwerpen autonoom abstract. Dit levert vaak verrassende beelden op. Met mijn ‘niet zo standaard’ manier van architectuurfotografie wil ik je laten nadenken over de esthetische waarde van een gebouw. Deze wordt, in tegenstelling tot de gebruiksfunctie van een bouwwerk, vaak onderschat.

In mijn portfolio zie je verschillende projecten die gaan over de esthetische vormgeving van architectuur. Vaak zijn deze geabstraheerd door heel strak te kadreren en een bepaald standpunt te kiezen waardoor de aandacht gevestigd wordt op een bepaalde vorm of detail.  Mijn werk diende eerst als een vormstudie, maar nu ligt mijn uitdaging in het fotograferen van de combinatie tussen functioneel en esthetisch. In de loop der tijd ben ik hiervan de grenzen gaan opzoeken, variërend van commerciële fotografie, tot autonome en geabstraheerde mozaïeken.

Ik vind het belangrijk dat we functioneel en duurzaam omgaan met onze omgeving, waarbij het herbestemmen van architectuur een groot onderdeel is. Dit is een proces waarbij erfgoed opnieuw wordt ingericht zodat een gebouw niet per definitie gesloopt hoeft te worden nadat het zijn oorspronkelijke functie heeft verloren. Denk bijvoorbeeld aan leegstaande kerken. Omdat wij hier in Nederland pas 25 jaar mee bezig zijn, en het tegenwoordig een steeds belangrijker aspect wordt binnen de moderne maatschappij om duurzaam om te gaan met onze omgeving, zag ik het afstudeerproject als een mooie kans om hier meer aandacht aan te geven. 

https://daansphotography.nl/ 

https://www.instagram.com/daniquev.dboomen/

%d bloggers like this: